Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

a

 

www.beszallokartya.hu

 

webáruházon történő vásárlásokhoz

 

1./        Alapvető információk, fogalmak

 

1.1./ A www.beszallokartya.hu webáruház sport-, szabadidős, élmény- stb. repülési eseményekre (a továbbiakban: repülési esemény) kínál jegyeket eladásra.

1.2./ A www.beszallokartya.hu webáruház Üzemeltetője a BrendoHard Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: H-2120 Dunakeszi, Ábrahám Pál u. 23/B, cégjegyzékszáma: 13-09-126119, bankszámlaszáma: 10300002-46605607-00003285)

1.3./ Vásárlónak minősül a www.beszallokartya.hu webáruház internetes felületén keresztül repülési (sport, szabadidő stb.) szolgáltatást (a repülési eseményen való részvételre jogosító jegyet) megrendelő (megvásárló) természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet.

1.4./ Felhasználónak minősül a www.beszallokartya.hu honlap szolgáltatásait (pl.: hírlevél, regisztráció) igénybe vevő természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet.

1.5./ A www.beszallokartya.hu honlapon keresztül az igénybe venni kívánt repülési eseményre szóló jegy, valamint az online fizetési szolgáltató kiválasztásával a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített feltételek szerint szerződés jön létre az Üzemeltető és a Vásárló között.

 

2./        Általános rendelkezések

 

2.1./ Az Üzemeltető jelen Általános Szerződési Feltételek kiadásával rögzíti a www.beszallokartya.hu webáruház szolgáltatásaival és azok igénybevételével kapcsolatos feltételeket, körülményeket, az Üzemeltető és a Vásárló jogait és kötelezettségeit. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

2.2./ A www.beszallokartya.hu szolgáltatásainak igénybevételével (repülési eseményre szóló jegy megrendelése, vásárlása) a Vásárló automatikusan elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket. A Szerződés a www.beszallokartya.hu webáruház online felületén leadott megrendeléssel jön létre.

2.3./ Az Üzemeltető fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek részben vagy egészben történő megváltoztatására. Az Általános Szerződési Feltételek (illetve annak mindenkori módosítása) a www.beszallokartya.hu honlapon történő közzétételkor lép hatályba.

2.4./ A www.beszallokartya.hu webáruház magyar nyelvű oldalán kizárólag Magyarország területén teljesítendő megrendeléseket fogad.

 

3./        Megrendelések fogadása (Vásárlás), regisztráció

 

3.1./ Az Üzemeltető tájékoztatja a Vásárlót, hogy a www.beszallokartya.hu webáruházon keresztül lebonyolított vásárlásokhoz, megrendelésekhez online regisztráció szükséges. A Vásárló a tájékoztatást tudomásul veszi, egyben elfogadja, hogy a regisztráció során rögzítésre kerülnek az alábbi adatai:

-           név

-           e-mail cím

-           telefonszám

3.2./ A Vásárló a regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait, az Üzemeltető ezeknek megfelelően felel a számla kiállításáért. A Vásárlónak a regisztráció során lehetősége van adatait ellenőrizni/módosítani, de ezt a sikeres regisztráció után is bármikor megteheti http://beszallokartya.hu/felhasznalo/adatmodositas/ menüpont alatt. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a Vásárlót terheli. Az Üzemeltető a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén a Vásárló valódiságát jogosult ellenőrizni.

3.3./ A Vásárló a www.beszallokartya.hu szolgáltatásainak igénybevételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető a 3.1./ pontban meghatározott vásárlói adatokat rögzítse és azokat a vásárlások teljesítéséhez felhasználhassa.

3.4./ Az Üzemeltető kijelenti, miszerint az on-line regisztráció során birtokába jutott, a 3.1./ pontban meghatározott vásárlói adatokat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a vásárlások teljesítéséhez használja fel, azokat harmadik személynek (hatósági, bírósági stb. kötelezés esetét kivéve) semmilyen formában tovább nem adja. A Vásárló e-mailben kérheti adatai inaktiválását, melyet az Üzemeltető e-mailben visszaigazol.

 

4./        Fizetési feltételek, jegyek

 

4.1./ A Vásárló a regisztrációt követően, a vásárlás menetét követve, a vásárlás adatait összesítő jóváhagyó oldalon a Fizetés gomb megnyomásával fogadja el a szerződés feltételeit, egyben jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit. A szerződés létrejöttét a dokumentált és elektronikusan elmentett vásárlás és az erről kiküldött e-mail igazolja. A jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a Vásárló a Súgó tartalmának elolvasását és elfogadását is nyugtázza.

4.2./ A Vásárló a vásárlás végén e-jegyet kap, melyet saját maga nyomtathat ki. A kinyomtatott jegy abban az esetben használható fel, ha az sértetlen és az azon szereplő kód olvasható.

4.3./ Az e-jegy, vagy a kinyomtatott jegy elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, vagy egyéb többszörözéséből eredő következményekért az Üzemeltető a felelősségét kizárja.

 

5./        Számlázás

Az Üzemeltető minden vásárlásról elektronikus számlát (e-számlát) bocsát ki. A vásárlás befejezése után e-mailben küldi el azt a Vásárló által megadott e-mailcímre. Vásárló tudomásul veszi, hogy vásárlásáról kizárólag elektronikus úton kap számlát. Az elektronikus számla PDF formátumú.

 

6./        Elállási jog

 

Az jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti vásárlással a Vásárló beleegyezését adja, hogy az Üzemeltető a teljesítést megkezdje, illetve azt teljesítettnek tekintse. Fentiek értelmében a Vásárló elállási jogot a vásárlást követően nem gyakorolhat. Az Üzemeltetőnek nem áll módjában sem jegyet visszaváltani, sem azt más jegyre cserélni, sem a vásárlás értékét visszatéríteni.

 

7./        Panaszkezelés

 

A Vásárló e-mailben jelezheti problémáját az info@beszallokartya.hu e-mail címen magyar nyelven. Az Üzemeltető a beérkezett e-mailt 72 órán belül megválaszolja, illetve megkezdi az esetleges probléma kivizsgálását. Az Üzemeltető az info@beszallokartya.hu címre beérkező leveleket elektronikus rendszerben, állapotuk szerint osztályozva nyilvántartja és megőrzi.

 

8./        Egyebek

 

Az Üzemeltetőnek sem telefonon, sem telefaxon, sem e-mailben (stb.) nem áll módjában vásárlási szándékot elfogadni. Vásárlásra kizárólag az Üzemeltető on-line rendszerén keresztül van lehetőség.

Az Üzemeltető a webáruházában megvásárolható jegyeknek nem tulajdonosa, hanem viszonteladója. A webáruház kínálatában szereplő repülési események megvalósulása valamint az azokkal kapcsolatos esetleges minőségi reklamációk kizárólag a repülési esemény szervezőjének kompetenciája, azokért az Üzemeltető nem felel. Mindezekre tekintettel a Vásárló tudomásul veszi, hogy a repülési esemény elmaradása esetén a vételár visszatérítése, vagy jegycsere tekintetében a repülési esemény szervezőjéhez köteles fordulni igényével.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy az Üzemeltetőnél megvásárolt e-jegyen szereplő repülési eseményen, annak helyszínén csakis a kinyomtatott jegy felmutatásával lehetséges részt venni. Amennyiben a Vásárló a helyszínen nem rendelkezik a kinyomtatott e-jeggyel, úgy a repülési esemény szervezője nem köteles a Vásárló számára a repülési eseményen való részvételt biztosítani.